Srce novosti

Ovime izjavljujem da sam suglasan/a s korištenjem mojih osobnih podataka u svrhu dostave biltena Srce novosti i slažem se s time da se moji osobni podaci spreme u bazu prijava primatelja biltena Srce novosti.

Podaci će se koristiti isključivo za dostavu biltena Srce Novosti. Svoju prijavu u svakom trenutku možete povući.
* označava obavezna

Sveučilišni računski centar koristit će se podacima koje upišete za slanje Srce novosti. Molimo vas da potvrdite da želite primati Srce novosti: